Thursday, June 13, 2013

Noli Me Tangere: Buod ng Kabanata 2- Si Crisostomo Ibarra


Buod ng
Kabanata 2
Si Crisostomo Ibarra

Dumating si Kapitan Tyago kasabay ang isang binata na halatang nagluluksa ayon sa kasuotan. Binati ng Kapitan ang kanyang mga panauhin, at tulad ng kaugalian, humalik siya sa kamay ng mga pari. Ang mga pari naman ay nabigla, lalo na si Padre Damaso ng makilala nito na ang binata. Ipinakilala ni Kapitan Tiyago ang kagalang galang na binata bilang anak ng kanyang nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Kadarating lamang ng binata mula pitong taon na pag-aaral nito sa Europa. Kusang nagpakilala si Ibarra bilang Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin kasabay ng pakikipag-kamay nito, isang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Tumanggi naman na makipag-kamay si Padre Damaso at bagkus ay tinalikuran nito ang binata. Lumapit ang Tinyente kay Ibarra at nagpasalamat ito sa ligtas niyang pagdating. Pinuri rin nito ang kabaitan ng kanyang ama, na siyang nagpanatag sa kalooban ng binata. Palihim naman ang pagsulyap ni Padre Damaso sa Tinyente na tila ba nagbabanta. Dahilan upang tapusin ng Tinyente ang pakikipag-usap nito kay Ibarra. Nang malapit na ang hapunan, inanyayahan ni Kapitan Tinong, sa pananghalian kinabukasan si Ibarra. Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiyago at kaibigan din ng kanyang ama. Magalang na tumanggi ang binata sapagkat patungo siya sa San Diego sa araw na iyon.MGA TAUHAN SA KABANATA 2
 Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin - ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra at binatang nakapag-aral ng medisina sa Europa. Likas siyang may talino at mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon bunga na rin ng pagtataguyod ng ama.

Kapitan Tiago - matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra at nakipagkasundo sa huli na ipakasal ang kanilang mga anak sa takdang panahon.

Tinyente Guevarra - isa sa mga sumalubong at natuwa sa pagdating ni Ibarra Padre Sibyla - Lihim nitong pinasubaybayan si Ibarra. Isa itong katangian ng pari- ang pagiging mapanuri sa isang tao lalo na kapag mayroong liberal na pananaw. Sa kanyang pagmamasid ay pinag-aaralan niya ang pagkatao ni Ibarra at ang kanyang mga natuklasan ang kanyang gagamitin sa sarili niyang kapakanan

Padre Damaso - Nagpakita kaagad ng disgusto kay Ibarra ng ito ay kanyang makita sa bahay ni Kapitan Tiago

Kapitan Tinong - isa sa mga Kapitan sa bayan ng Binundok at ang layunin ng pag-anyaya niya kay Ibarra ay upang magtamo ng karangalan kung dadalaw sa kanyang tahanan si Ibarra


No comments:

Post a Comment