Thursday, June 27, 2013

Kailanan ng Pandiwa

Kailanan ng Pandiwa

1. Isahan - ang pandiwa ay nasa payak na anyo.
Halimbawa:
Ang guro ay nagtuturo sa mga bata.

2. Maramihan - marami ang simuno at kilos na isinasaad.
Halimbawa:
Nagsisipalakpakan ang mga nanonood sa programa.

No comments:

Post a Comment