Friday, June 28, 2013

Bahagi ng Pangungusap (Simuno at Panaguri)

Ang pangungusap ay may dalawang bahagi:

1. Simuno (subject) ay ang paksa o ang pinag-usapan sa pangungusap.
May mga panandang si, sina kung tao ang simuno at ang o ang mga kung bagay, lunan o pangayayari.


2. Panaguri (predicate) ito ay ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi ng kung ano tungkol sa simuno. 

No comments:

Post a Comment