Friday, June 28, 2013

Layunin ng Nobela

Layunin ng nobela
1. gumising sa diwa at damdamin

2. nananawagan sa talino ng guni-guni

3. mapukaw ang damdamin ng mambabasa

4. magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan


5. nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan 

No comments:

Post a Comment