Thursday, June 27, 2013

Dalawang uri ng Pang-uri

Dalawang uri ng Pang-uri

1. Pang-uring naglalarawan - Nagpapakilala ng uri o kabagayan ng isang pangalan o panghalip.

2. Pang-uring pamilang - Nagpapakita ng bilang ng pangngalan o panghalip.

Uri ng pamilang na pang-uri

1. Pamilang na patakaran o kardinal - ginagamit sa pagbilang o sa pagsasaad ng dami.

A. Kardinal na pamahagi - ginagamit kung may kabuuang binabahagi o pinaghahati-hati.
Halimbawa:
ikaisang bahagi, ikasampung bahagi, kalahati (1/2), kanim (1/6)

B. Kardinal na palansak o papangkat-pangkat - nagsasaad ng bukod sa pagsasama-
sama ng anumang bilang, tulad ng tao, bagay, pook atbp.
Halimbawa:
isa-isa, apatan, lilima, lalabing-isa, dadala-dalawampu

C. Kardinal na pahalaga - nagsasaad ng halaga ng mga bagay.
Halimbawa:
mamiso, tig-apat na piso

2. Pamilang na panunuran o ordinal - ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunud-sunod ng tao,
Halimbawa:
Pangatlo si Maica sa magkakapatid.

3. Di-Tiyak
Halimbawa:

maramihan, iilan, kakaunti

No comments:

Post a Comment