Thursday, June 27, 2013

Kaantasan ng Pang-uri

Kaantasan ng Pang-uri

1. Lantay - Naglalarawan ang pang-uring lantay ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan.
Halimbawa:
Kabigha-bighani ang pook na ito.

2. Pahambing - Nagtutulad ang pahambing sa dalawa o higit pang pangngalan o panghalip.
Halimbawa:
Ganggamunggong pawis ang namuo sa king noo.

     a. Pahambing na magkatulad - Ipinakikilala ito ng mga panlaping ka-, ga-, sing-
     /kasing- /magkasing- /magsing-. Ipinakikilala ang magkapantay na katangian ng
     dalawang bagay na pinaghahambingan.
     Halimbawa:
     Magkakasingganda ang mga bulaklak sa hardin.

     b. Pahambing na di-magkatulad - Ito ay kung hindi magkapantay ang katangian ng
     pinaghahambingan.

         • Pahambing na palamang - May katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan.
           Ginagamitan ito ng mga salitang higit at lalo at tinutulungan ng kaysa o kaysa kay.
           Halimbawa:
           Lalong kahali-halina ang mga bulaklak dito kaysa sa nakita ko sa Parke.

         • Pahambing na pasahol - May katangiang kulang o kapos sa pinaghahambingan.
           Tinutulungan ito ng mga salitang gaano, tulad ni, o tulad ng.
           Halimbawa:
           Di-gaanong magaganda ang mga moske sa Taguig kaysa sa mga makikita sa
           Zamboanga.

3. Pasukdol - Ang pasukdol ay katangiang namumukod o nagngingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan.
Halimbawa:
Ang ganda-ganda ng Palawan.

Walang kaparis sa ganda si Glenda.

Source: http://teksbok.blogspot.com

No comments:

Post a Comment